LUKOIL

ECTO - PALIWA PREMIUM

Zadanie, jakim było przygotowanie kampani reklamowej nowych paliw sieci Lukoil, wymagało “stworzenia” wizualizacji samochodów w programie 3D. Na bazie wygenerowanych w trójwymiarze obrazów powstały materiały POS, wykorzystywane na stacjach paliw oraz w internecie. Zaprojektowaliśmy też oznakowanie nowych paliw na stacjach.