BUDREM

BUDUJEMY Z KLASĄ

Budrem to firma budowlana działająca na wielu płaszczyznach. Specjalizuje się w budowie obiektów dla przemysłu spożywczego i przetwórczego. Zwrócili się do nas o “wizualizację” profilu działalności za pomocą jednego obrazu. Stworzyliśmy przekaz złożony z liter obrazujących profil działalności firmy. Zaprojektowaliśmy też wiele materiałów reklamowych, w tym portfolio prac pokazanych w katalogu realizacji.